+90 (368) 335 64 20

Yapı Malzemesi Olarak Tuğla

Yapı Malzemesi Olarak Tuğla

Herhangi bir yapı malzemesi hakkında bir kaç kelime söyleyebilmek için dahi, o malzemenin içinde kullanılacağı yapıyı ve düşüne bilinen malzemelerle birlikte her türlü karşılaştırmaları yapmak gerekir. Kullanılması mümkün malzemelerin bir birleri ile karşılaştırılmaların da yalnızca malzemelerin kendi özelliklerinin birbirleri ile karşılaştırmaları yetmemekte , birde kullanılacakları yapının fonksiyonları ile uyum sağlanması gerekmektedir.

Milli yaşantının bir iş düşümü olan yapısal fonksiyonlar, milletlerin yaşam düzeylerindeki değişmelerle paralellik göstermektedirler.Örneğin, ‘enerji sakınımı ve çevre sorunlar’ yapı malzemelerinin dış etkenler dayanıklılığı ve statik etkilere karşı mukavemetlerinin yanı sıra ‘ ısı geçirimi,ısı depolanması , nem geçişi. kuruya bilme , ses yansıması ,ses yutulması ve ses geçişi vs’ gibi özellikleri ön plana çıkarılmıştır.

Artık , herhangi bir yapını ( bilhassa meskenleri) planlanmasında ilk ele alınan özellikler daha değişik olmakta ve avantajlı özellikler ön palan alınırken, dezavantajlarının da birlikte sürüklenmemesi ne çalışılmaktadır. Malzemelerin özelliklerinin bilinmesi, pek özel malzemelerde firmalar tarafından sağlanmaya çalışılıyorsa da , demir, beton, tuğla vb malzemelerde tanıtım ancak kurumların yardımlaşmasıyla olabilmektedir.

Tuğla üzerindeki araştırmalar; son birkaç on yıl içinde giderek yoğunlaşmıştır. Buna rağmen , tuğla ham malzemesi ihtiyacı çokluğu ve bölgesel rezervlerin değişik bünyeli olması sebebi ile , standart imalat elde edilmesinde güçlü göstermektedir. Ayrıca, toprak bünyeli imalat , pek değişik şekillerde piyasaya arz edilmek durumunda olduğundan , malzemesinin o günkü haliyle hangi imalat şekline uyacağı zorlukla kestirilebilmektedir.

Tuğla malzemesinin tanınabilmesi için yapılan araştırmalardan bazıları aşağıda sıralanmışlardır.

– Türkiye’de tuğla ham maddesi rezervi ve temin usulleri

-Tuğla toprağının karakteristiği

-Tuğla toprağının mineralojisi

-Tuğla bünyesindeki toprak mineralojisi, ile mekanik özellikleri arasındaki bağıntılar

-Tuğla toprağının ideal minerolojik kompozisyonu ile toprak bileşmeninin üzerinde araştırma

-Tuğla toprak bünyesinin spesifik ısısının tayini ve ısı saklama kabiliyeti

-Tuğla bünyesinin ısı iletim katsayısının tayini

-Tuğla duvardaki ısıl durum ile tuğla eleman arasındaki konstrüktif bağıntılar

-Fabrikasyon metodların , tuğlanın fiziksel ve mekanik  özelliklerine etkisi

-Tuğla Kesim metodlarının  , ölçü ve biçim toleranslarına etkisi

– Tuğla ölçü toleransı optimizizasyonu

-Tuğla mekanik özellikleriyle optimum sınıflandırlıması

– Tuğlada ve kiremitte su emme ve su geçirme özellikleri

– Yeni kiremit şekillerinin , Türk mimarisine ve ekonomisne etkisi

-Yeni tuğla standartlarının (İnşaat mühendisliği açısından ele alınarak) ekonomiye etkilerinin araştırılması

Tuğla ve kiremitte renk maddesi ve etkilerinin araştırılması

– Kiremit imalatında kalite (sınıflandırma) araştırması

– Poröz tuğlaların hazırlık metodları ve (çevresel) katkı maddelerinin optimum coğrafi yayılışı

-Tuğla bünyeli malzemelerle , diğer malzemeler arasında , fizik sel mekanik ve ekonomik mukayeseler

– Tuğla endüstrisinde , başka tür imalata geçiş ihtimal ve imkanlarının araştırılması

Yapılan araştırmaların sonuçları genişledikçe imalat sanayisine yansıtılmaktadır. Aktüel ve alışılmış değerleriyle birlikte tuğla geniş bir perspektif verdiğinden , öncelikle toplu bir hacim içinde akdim edilmiştir.

Share Button

Bir önceki yazımız olan Tuğlanın Hayatımızda ki Önemi başlıklı makalemizde Tuğlanın Hayatımızda ki Önemi hakkında bilgiler verilmektedir.

29 Ağustos 2016
Yapı Malzemesi Olarak Tuğla için yorumlar kapalı
917 kez görüntülendi